Eszperantó Oktatás Budapesten - Rólunk

A Magyarországi Eszperantó Szövetség

A Magyarországi Eszperantó Szövetség 1902-ben alakult Magyar Eszperantisták Egylete néven. 1960-tól Magyar Eszperantó Szövetség néven működött. Jelenlegi nevét (Magyarországi Eszperantó Szövetség) 1991. június 1-én vette fel.

A Szövetség célja: Az eszperantó nemzetközi nyelv elsajátításának és alkalmazásának elősegítése, valamint az eszperantó nyelv és kultúra ápolása, gazdagítása és ennek érdekében szervezi nyilvántartott tagsága tevékenységét.

A Szövetség kulturális szervezet, amely támogatja és elősegíti az eszperantó nyelv oktatását, és ennek érdekében maga is szervez oktatásokat, képzéseket, és nemzetközi együttműködés keretében is segíti a nyelvoktatást.

A Szövetség az eszperantó világmozgalom részeként tevékenykedik. Részt vesz a nemzetközi eszperantó szervezetek munkájában.

A Szövetség a különböző anyanyelvű egyének és csoportok közötti kommunikáció megkönnyítésével ösztönzi a közvetlen, személyes kapcsolatok létesítését. Ily módon járul hozzá nemzetközi, kulturális kapcsolatok létrejöttéhez, fejlesztéséhez.

Információk a szövetségről

  1. A Szövetség neve: Magyarországi Eszperantó Szövetség (a továbbiakban: Szövetség), nevének rövidítése: MESZ. Neve eszperantóul: Hungaria Esperanto - Asocio. Nevének rövidítése eszperantóul: HEA.
  2. A Szövetség székhelye: 1146 Budapest, Thököly út 58-60. II/209.
  3. A Szövetség nemzetközi és országos, föderatív alapon szerveződő, civil szervezet.
  4. A Szövetség a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény 2.§. (1) bekezdésének a.) pontja szerint közhasznú, országos társadalmi szervezet.
  5. A Szövetség hivatalos nyelve az eszperantó és a magyar.

Elérhetőségeink

Telefon:
+36 70 / 932-7464
E-mail:
eszp.tanfolyam@gmail.com
Cím:
1146 Budapest, Thököly út 58-60. II/209.
GPS koordináták:
É 47° 30' 21.56" ; K 19° 05' 29.58"